Průzkum schopností vedoucího pracovníka

Základní pravidla by se měla

Při použití nějakého procesu by ho člověk měl

Při studiu návodu použití nějakého přístroje by člověk měl

Při řízení něčeho je lepší

Skutečně někdy někdo něco vynalezl?

Skutečně jste někdy něco způsobil?

Může pro něco existovat jen jedna příčina?

Víte obvykle o něčem dříve než se to stane?

Měly by se příkazy aplikovat pouze na ostatní?

Způsobujete obvykle věci, které se stanou daleko od Vás?