Děkujeme za vyplnění testu!

Dosáhli jste 0 bodů ze 320 bodů

VÁŠ VYUŽITELNÝ SOUČASNÝ POTENCIÁL VYDĚLAT DOSTATEK PENĚZ JE...

320
0

JAK JSTE SCHOPNI VYDĚLÁVAT DOSTATEK PENĚZ?

  • 300 bodů a více - PERFEKTNĚ PŘIPRAVEN
  • 265 až 299 bodů - DOBRÝ
  • 195 až 264 bodů - PRŮMĚRNÝ
  • 130 až 194 bodů - PODPRŮMĚRNÝ
  • 129 bodů a méně - NESCHOPNÝ

Uděláme s tím něco?